เราเป็นงานวิศวกรมืออาชีพด้านงานออกแบบติดตั้ง
รวมถึงงานปรับปรุงระบบงานทางด้านวิศวกรระบบ M&E
คัดสรรเซอร์วิส
งานรับเหมาออกแบบติดตั้งและปรับปรุง ระบบท่ออุตสาหกรรม
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
รับติดตั้งระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุง ปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงานระยอง
คัดสรรเซอร์วิส รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงานระยอง
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระยอง
รับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระยอง
เราเป็นงานวิศวกรมืออาชีพด้านงานออกแบบติดตั้ง
รวมถึงงานปรับปรุงระบบงานทางด้านวิศวกรระบบ M&E
คัดสรรเซอร์วิส
งานรับเหมาออกแบบติดตั้งและปรับปรุง ระบบท่ออุตสาหกรรม
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
รับติดตั้งระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุง ปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงานระยอง
คัดสรรเซอร์วิส รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงานระยอง
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระยอง
รับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระยอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

คัดสรรเซอร์วิส เป็นการรวมตัวกันของทีมวิศวกรมืออาชีพ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องจักร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานปรับปรุงระบบงานทางด้านวิศวกรระบบ M&E โดยทีมงานบริหารจัดการ และ วิศวกร ช่างเทคนิค และแรงงานที่มีทักษะสูง ผู้ชำนาญการ เรามุ่งเน้นผลิตผลงานคุณภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติ ส่งมอบผลงานที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ มีผลงานในจังหวัดระยอง ชลบุรี พื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor Thailand) มาแล้วมากมาย

งานออกแบบวางระบบ

เรามีทีมวิศวกรในการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบท่อในโรงงาน ระบบระบายอากาศ ระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเข้าไปช่วยในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงได้อย่างมีคุณภาพ

ติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน

เราดูแล ช่วยคำนวนระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานต่างๆสำหรับการนำเครื่องใหม่และย้ายเครื่องจักรเดิมในโรงงาน มาติดตั้งเดินระบบเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบ

เรายินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบ ติดตั้งระบบการทำงานต่างๆภายในโรงงานเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบภายในโรงงานที่ติดขัดมีปัญหา เพื่อสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างดี

บริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้า ระยอง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ทั้งไฟแรงสูงและแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเทิร์นคีย์ ออกแบบประกอบติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB วางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผู้รับเหมาติดตั้งระบบภายในโรงงาน

เพื่อสร้างประสิทธิภาพของโรงงานให้ทำงานได้อย่างสูงสุด เรามีทีมงานในการเข้าไปช่วยวางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ ระบบของเครื่องจักรทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เพื่อใหสารมารถสร้างการผลิตได้อย่างดีสูงสุด พร้อมทั้งดูแลในด้านงานซ่อมบำรุง

บริษัทสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร ระยอง

คัดสรรเซอร์วิส

เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิค รับเหมางาน M&E system ระยอง ออกแบบติดตั้งงานระบบควบคุมไฟฟ้า ระยอง ออกแบบติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม ระยอง งานติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภค สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม นิคมพัฒนา ระยอง

 

งานวิศวกรรมไฟฟ้าออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระยอง (Electrical work design & Installation system)

 • ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระยอง ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน คอนโด ให้บริการแบบครบวงจร
 • รับปรึกษาคำนวณออกแบบวางระบบไฟฟ้า ระยอง ระบบไฟฟ้าแรงสูง 3เฟส ไฟฟ้าแรงต่ำ 2เฟส (High voltage & low voltage power supply)
 • งานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระยอง ปักเสาไฟฟ้า วางเสาไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ลากสายไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้า เดินรางไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และ ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 • รับออกแบบประกอบติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ตู้แคปแบงค์ (cap bank) ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Electric power stabilizer) ระบบสำรองไฟฟ้า UPS ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric power generator)
 • งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง รับเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมมาเป็นหลอด LED ทั้งโรงงาน ระยอง
 • งานไฟฟ้าเครื่องจักรกล การผลิตระบบออโตเมชั่นและระบบเซ็นเซอร์ (Automation system, PLC control, sensor system) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด เอเชีย อาร์ไอแอล เหมราชตะวันออก ระยอง

ต่อเติม โรงงาน ระยอง

 

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน ระยอง (Machinery maintenance service)

 • บริการงานติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Machine installation) งานติดตั้งเครื่อง CNC ติดตั้งเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเพรส เครื่องฉีดโลหะ เครื่องฉีดพลาสติกกำกับดูแลโดยวิศวกร โฟร์แมนหัวหน้างาน
 • รับซ่อมเครื่องจักร อุตสาหกรรม (Machinery repair services & Renovation machinery) โดยช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผู้ชำนาญการ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด เอเชีย อาร์ไอแอล เหมราชตะวันออก ระยอง

 

 

บริการงานขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม รื้อถอนเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยอง

 • รับจ้างรื้อถอนขนย้ายภายในพื้นที่โรงงาน และ ขนย้ายเครื่องจักรข้ามระหว่างโรงงาน เครื่องปั๊มโลหะเครื่องเพรส เครื่องฉีดโลหะเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องตัดพับโลหะ ย้ายเครื่อง CNC
 • ย้ายเครื่องอัดลมแอร์คอมเพรสเซอร์ ระบบลม นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด ระยอง

ซ่อมบำรุง ต่อเติม โรงงาน ระยอง

 

งานวิศวกรรมออกแบบติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม ระยอง (Industrial piping work) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด ระยอง เหมราช บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ (Gas piping)
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อสตีมไอน้ำ (Steam piping)
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำประปา (Water piping work) เดินท่อน้ำเย็นในระบบชิลเลอร์
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อดับเพลิง (Fire extinguisher piping)
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อระบบลมนิวเมติกส์ ท่อจ่ายลมอัด (Pneumatic piping system)
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อระบายอากาศ ท่อแอร์ดักท์ ท่อส่งลม ท่อดูดฝุ่น ดูดควัน (Air duct)
 • ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ระยอง

 

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า งานโครงสร้างเหล็ก (Steel structure construction contractor)

 • รับสร้างโรงงาน โครงสร้างเหล็ก งานสร้างคานเหล็กหลังคาเซลล์ลูล่าร์ บีม (Cellular beam / Curved Roof Beams) สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า พร้อมเดินระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อดับเพลิง ย่านนิคมพัฒนา บ้านฉาง ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรม อมตะ อีสเทิร์นซีบอร์ด เหมราช เอเชีย มาบตาพุด สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง ภาคตะวันออก

งานโครงสร้าง ระยอง

ติดต่อให้เราไปดูหน้างานโทร : 0-3863-7851, 081-683-9707, 089-754-7134, 086-839-0537